Wrth baratoi Blwyddyn 9 ar gyfer y modiwl gwaith cwrs ym Mlwyddyn 10, mae myfyrwyr yn cymhwyso eu gwybodaeth ac yn dysgu sgiliau newydd i wella eu cywirdeb. Drwy ein lluniadau a’n peintio, cerameg, Photoshop, printio a modiwlau cyfryngau cymysg, mae myfyrwyr yn creu gweithiau celf amrywiol wedi eu dylanwadu gan y testun Hunaniaeth.

 

Preparing Year 9 for the coursework module in Year 10, students apply their knowledge and learn new skills to improve accuracy. Through our drawing & painting, ceramic, Photoshop, printing & mixed media modules students create assorted artworks inspired by the topic Identity.

Rhaglen ddysgu / Learning programme:

https://www.ysgolbrynhyfryd.com/what-is-my-child-learning-in-year-9/