Drwy barhau ein dealltwriaeth o egwyddorion celf, mae Blwyddyn 8 yn datblygu eu sgiliau ac yn gwella technegau mewn persbectif a chyfrannedd. Drwy amrywiaeth o fodiwlau, rydym yn creu gweithiau celf sydd wedi eu hysbrydoli gan y testun Fy Nhir. Mae’r thema yma yn ysbrydoli deilliannau amrywiol gan gynnwys tirluniau traddodiadol i greaduriaid dychmygol sy’n byw yn ein byd breuddwydiol.

 

Continuing our understanding of the principles of art, Year 8 develop their skills and improve techniques in perspective and proportion. Through a variety of modules, we create artworks inspired by the topic My Land. This theme inspires diverse outcomes including traditional landscapes to imaginative creatures that live within our dreamworlds.

Rhaglen ddysgu / Learning programme: 

https://www.ysgolbrynhyfryd.com/what-is-my-child-learning-in-year-8/