Drwy amrywiaeth o dechnegau sy’n cynnwys lluniadu, peintio, printio, cerameg a Photoshop, mae Blwyddyn 7 yn dysgu’r elfennau sylfaenol o gelf; llinell, siâp, gwerth, ffurf, gwead a lliw. Mae ein disgyblion yn cymhwyso’r sgiliau hyn i’r testun Bywyd Llonydd.

 

Through a variety of techniques which includes drawing, painting, printing, ceramics and Photoshop, Year 7 learn the foundational elements of art; line, shape, space, value, form, texture and colour. Our students apply these skills to the topic Still Life.

Rhaglen ddysgu / Learning programme:

https://www.ysgolbrynhyfryd.com/what-is-my-child-learning-in-year-7/