Ym Mlwyddyn 11 mae ein myfyrwyr yn paratoi ar gyfer uned eu harholiad drwy gwblhau ffug brosiect yn y tymor cyntaf. Mae’r gwaith maent yn creu yn dilyn rhestr wirio o dasgau a phrosesau. Mae ein disgyblion yn dewis testun eu hunain sy’n gweddu ac yn datblygu’r thema Fi, Fy hun a Minnau.

 

In Year 11 our students prepare for their exam unit by completing a mock project in the first term. The work they produce follows a checklist of tasks and processes. Our students choose their own topic which complements and develops the theme of Me, Myself & I.

 

Rhaglen ddysgu / Learning programme:

https://www.ysgolbrynhyfryd.com/what-is-my-child-learning-in-year-11/