Blwyddyn 10 yw blwyddyn sylfaen TGAU, dyma ein cyfle i arddangos amrywiaeth o dechnegau mae ein disgyblion wedi dysgu yn CA3 a’u hyder cynyddol a’u gallu yn y crefftau hyn. Rydym yn cynnal pedwar prosiect yn y flwyddyn sy’n dechrau gyda’r thema Fi, Fy hun a Minnau.

Year 10 is the foundation year to GCSE, it is our opportunity to showcase the various techniques that our students have learnt in KS3 and their growing confidence and ability in these crafts. We run four projects within the year that begin the theme Me, Myself & I.

 

Rhaglen ddysgu / Learning programme:

https://www.ysgolbrynhyfryd.com/what-is-my-child-learning-in-year-10/